...
Unit Head Mr.Pahalwan Sukhram Gurjar (Khatana)
Shelter Address

Govt. Sanvadi Hospital (Animal), NH-8, Sanvadi Bhuda Village, Teh. Rewari, Dist. Rewari-123401, Haryana.

Other Members

Name: Mr. Dharmendra

Mobile: 097-28163327

Name: Mr.Brahmpal

Mobile: 094-16591593

Name: Mr.Narender Kumar

Mobile: 097-28163327